MAMY CERTYFIKAT ,,SZKOŁA DEMOKRACJI'' !!!!!

Udało się!!! Projekt, którym zwieńczeniem był certyfikat trwał aż 6 miesięcy podczas, których realizowaliśmy i opisywaliśmy poszczególne obszary ważne dla uzyskania prestiżowego tytułu ,,Szkoła demokracji'' takie jak:

WYBORY REPREZENTACJI
W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.
Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy
KOMUNIKACJA I MEDIA
Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 
DZIAŁANIA UCZNIÓW
Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.
PODEJMOWANIE DECYZJI
Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.
UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE
Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.
OTWARTA SZKOŁA
Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.
ZASOBY I KWESTIE FORMALNE
Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

Wzięliśmy również udział w dwóch webinariach odbywających się w ramach projektu.

Grupa projektowa:)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz