Podsumowanie ,,Młodzi Głosują'' z całego kraju

Zapraszamy Was do zapoznania się z ogólnopolskimi wynikami Młodzi głosują.
Frekwencja w szkołach wyniosła prawie 
60 % czyli tradycyjnie więcej niż w wyborach powszechnych.

WYNIKI SZKOLNYCH PRAWYBORÓW
MŁODZI GŁOSUJĄ – prawybory parlamentarne 2015

 
W dniu 19 października odbyły się szkolne prawybory do parlamentu polskiego, w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Młodzi Głosują.''
Głosowało liceum, technikum, szkoła zawodowa i gimnazjum

Wyniki prawyborów dla całego Zespołu Szkół:

KOMITETY WYBORCZE

* Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 62 głosy 
* Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 56 głosów 
* Komitet Wyborczy KORWiN 43 głosy 
* Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31 głosów
* Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka 16 głosów
* Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 10 głosów 
* Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7 głosów 
* Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6 głosów 
* Komitet Wyborczy Partia Razem 5 głosów 
* Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 4 głosy 
* Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 2 głosy


Wybory zorganizowało Koło Młodych Aktywistów.

MŁODZI GŁOSUJĄ – prawybory parlamentarne 2015


W dniu 19 października odbędą się szkolne prawybory do parlamentu polskiego, w ramach ogólnopolskiego projektu:
,,Młodzi Głosują.''

Lokal wyborczy zostanie zorganizowany w sali 116, gdzie będzie można oddać swój głos na wybrany komitet wyborczy.

Głosowanie będzie się odbywało w godzinach 7.50 - 12.30.
Zainteresowane osoby mogą głosować podczas przerw międzylekcyjnych, bądź za zgodą nauczyciela udać się do lokalu wyborczego całą klasą podczas zajęć.

Wyniki prawyborów zostaną opublikowane dopiero 26 października 2015 r.

Szkoła Stowarzyszona Unesco

Przystępujemy do kolejnego projektu - Szkoły Stowarzyszone  UNESCO


 


Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO nasza szkoła zobowiązuje się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:


·  Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
·  Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
·  Edukacja dla pokoju i praw człowieka
·  Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
·  Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO Włączenie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO przebiega w dwóch etapach:
  1. aplikacje szkół rozpatrywane są przez komisje edukacji komitetów narodowych UNESCO i po akceptacji, po około dwuletnim okresie próby, komitet narodowy wnioskuje do UNESCO o wpisanie szkoły do programu;
  2. ocena i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku szkoły zapada w UNESCO. Szkoły przyjęte otrzymują certyfikat podpisany przez Dyrektora Generalnego UNESCO. Następnie podpisuje Kartę Szkoły Stowarzyszonej UNESCO.

,,SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS''

W dniu 6 października 2015r odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego gimnazjum oraz liceum oraz  Rzecznika Praw Ucznia. Frekwencja była dość duża bo wyniosła aż 90%. Wybory przebiegały zgodnie z harmonogramem wcześniej opracowanym przez komisję wyborczą.

Członkami komisji byli przedstawiciele naszego koła tj:
Przemysław Skoczylas, Tomasz Chabior, Oskar Kulig
oraz sympatycy koła Kinga Warchoł i Julia Zadroga.

Wybory odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Samorządy mają głos'', któremu patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej.