Sejm Dzieci i Młodzieży 2014

Uczniowie ze szkół z całej Polski zastąpili w Dzień Dziecka parlamentarzystów w ławach poselskich. Wśród nich było aż czterech członków Koła Młodych Aktywistów!

Liceum Ogólnokształcące reprezentowały: Karolina Gollenia i Magdalena Podolska,
Publiczne Gimnazjum: Jakub Malij i Marcel Niemczyk.

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu RP przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiedli w ławach poselskich, przeprowadzili debaty w środowisku szkolnym i lokalnym,  które miały skłaniać do refleksji nad tym, co daje młodym ludziom możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim. Były one na tak wysokim poziomie, że zdeklasowały rywali i obie drużyny z naszej szkoły zdobyły mandaty poselskie. Zakończeniem projektu była kampania profrekwencyjna przeprowadzona na terenie naszej gminy. Efektem pracy młodych parlamentarzystów była uchwała w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich.
Cieszymy się, że także społeczność naszej szkoły ma swój udział w budowaniu postaw obywatelskich – oby tak dalej! Może w przyszłości ci młodzi aktywni ludzie zostaną prawdziwymi politykami?
Szkoła miała już w latach wcześniejszych aż  7 posłów wywodzących się z Koła Młodych Aktywistów prowadzonego przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie p. Ewę Gonciarską-Klimkowicz
Po raz pierwszy Sejm Dzieci i Młodzieży zebrał się w 1994 r. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały wtedy na temat „Wojna - zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”.

Fotorelacja.