#63PL - konkurs


 


#63PL – konkurs filmowy
 
Nie słuchaj innych. Sam pokaż, czym jest patriotyzm i kim są współcześni bohaterowie. To hasło konkursu #63PL organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundację Off Camera przy współpracy Onet.pl. Konkurs rusza 13 kwietnia.

Więcej informacji znajdziecie tu: LINK

,,Wyzwania XXI wieku''

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie na esej pt. "Wyzwania XXI wieku", którego celem jest zwiększenie wyczulenia uczniów na problemy stojące przed młodym pokoleniem Polaków.
Nagrodą w konkursie jest dwutygodniowy zagraniczny wyjazd wakacyjny do Finlandii, połączony z nauką angielskiego oraz spotkaniem z rówieśnikami z całego świata.


Tematy esejów to:

1.      Mój list do przywódców Europy w sprawie kryzysu imigracyjnego.
2.      Aby przygotować nas do wyzwań XXI wieku, gimnazja powinny wprowadzić nowy przedmiot o nazwie... (podaj nazwę oraz uzasadnij swój wybór).
3.      Jakie korzyści i zagrożenia niesie z sobą „robotyzacja”?

Więcej znajdziecie tutaj: LINK 

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - 13 KWIETNIA

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 14 listopada 2007 roku a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.
   W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
   Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
   Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono przez kilkanaście lat, jako Światowy Dzień Ofiar Katynia.
   Obchody w 2010 roku, z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zapisały się czarną kartą w historii Polski. 10 kwietnia samolot rządowy z prezydentem Polski na pokładzie, lecący na uroczyste obchody w Katyniu, rozbił się pod Smoleńskiem. Wszyscy zginęli na miejscu, uroczystość została odwołana.
10 kwietnia - rocznica katastrofy smoleńskiej


MAMY CERTYFIKAT ,,SZKOŁA DEMOKRACJI'' !!!!!

Udało się!!! Projekt, którym zwieńczeniem był certyfikat trwał aż 6 miesięcy podczas, których realizowaliśmy i opisywaliśmy poszczególne obszary ważne dla uzyskania prestiżowego tytułu ,,Szkoła demokracji'' takie jak:

WYBORY REPREZENTACJI
W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.
Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy
KOMUNIKACJA I MEDIA
Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 
DZIAŁANIA UCZNIÓW
Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.
PODEJMOWANIE DECYZJI
Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.
UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE
Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.
OTWARTA SZKOŁA
Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.
ZASOBY I KWESTIE FORMALNE
Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

Wzięliśmy również udział w dwóch webinariach odbywających się w ramach projektu.

Grupa projektowa:)