AKCJA ŻONKILE!!!


W niedzielę młodzież ze szkolnego Koła Młodych Aktywistów wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskim POLIN. Akcja miała na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.
Żonkile stały się symbolem szacunku i pamięci dzięki Markowi Edelmanowi, który co roku, w rocznicę powstania składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet tych żółtych kwiatów.