Już 13 października wybory do Samorządu Uczniowskiego
Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskim projekcie ,,Samorządy mają głos,'' który realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kartkę do Powstańców Warszawskich wyślesz z Pocztą Polską

Mijają już 72 lata od czasu wybuchu Powstania Warszawskiego – tragicznej i heroicznej karty z dziejów historii naszego kraju. W tym roku wszyscy Polacy będą mogli w szczególny sposób uhonorować bohaterów tego wydarzenia, wysyłając do nich kartkę pocztową w ramach akcji BohaterON, której  partnerem jest Poczta Polska.
Pomysł na kartkę dla Powstańców narodził się kilka lat temu w Fundacji Sensoria. Akcja, która na początku łączyła dzieci w szpitalach z bohaterami Powstania Warszawskiego, w tym roku po raz pierwszy będzie miała zasięg ogólnopolski. Poczta Polska jako Narodowy Operator Pocztowy z dumą włącza się w akcję, która łączy pokolenia, edukuje młodzież i upamiętnia naszych wielkich bohaterów.
Żeby wysłać kartkę do Powstańca, wystarczy pójść na najbliższą pocztę, pobrać bezpłatnie pocztówkę zaprojektowaną specjalnie na tę akcję, zakupić znaczek o wartości 2 zł i wrzucić  ją  do skrzynki. Znaczek na kartkę można również zakupić online na Platformie Envelo i samodzielnie go wydrukować. Taką kartkę możemy też wysłać elektronicznie, nie wychodząc z domu. Na stronie BohaterON.pl udostępniono możliwość wysyłania elektronicznej kartki dzięki  Platformie Envelo w promocyjnej cenie 2 zł. Kartka nadana przez nas elektronicznie dojdzie do Powstańców w tradycyjnej papierowej formie. Część zysków ze sprzedaży kartek elektronicznych zostanie przekazana Fundacji Sensoria. Zarówno na kartkach tradycyjnych, jak i elektronicznych został umieszczony adres Fundacji, która dostarczy pocztówki do żyjących Powstańców Warszawskich.
Na kartce można podać swój adres zwrotny, jeśli chcemy nawiązać kontakt korespondencyjny z Powstańcem. Pocztówki możemy wysyłać do 2 października.
Do placówek pocztowych trafiło ponad 380 tysięcy kartek przeznaczonych na akcję BohaterON. Zachęcamy wszystkich do wysłania pozdrowień do naszych bohaterów. Dziś żyje jeszcze nieco ponad 2500 Powstańców Warszawskich. Każdego roku będzie ich coraz mniej. Nie warto tracić czasu. Pokażmy im, że pamiętamy!

Dzień Europy


Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. 
W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.
Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym. Ustawa z kwietnia 2015 r.znosi jednocześnie dekret z 8 maja 1945 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności na dzień 9 maja.
Projekt w sprawie zniesienia obchodzonego dotąd 9 maja święta upamiętniającego zakończenie II wojny światowej i ustanowienia nowego na dzień 8 maja złożył w Sejmie klub PO.
Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy, które reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel, bezwarunkowej kapitulacji w jednym z berlińskich kasyn o godz. 22.30 czasu środkowo-europejskiego dnia 8 maja 1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. W Moskwie w momencie podpisywania dokumentu było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. 

Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowiono dekretem Krajowej Rady Narodowej, który podpisał Bolesław Bierut i obchodzone było w Polsce od 1945r.

Na Zachodzie święto zakończenia II wojny światowej obchodzone jest 8 maja.

Święta Majowe - 1, 2, 3 maja

  

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.
mt_ignoremt_ignore1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 2 maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku obchodzimy tego dnia Dzień Flagi. W czasach PRLu tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez wladze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

 3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.
 mt_ignore

#63PL - konkurs


 


#63PL – konkurs filmowy
 
Nie słuchaj innych. Sam pokaż, czym jest patriotyzm i kim są współcześni bohaterowie. To hasło konkursu #63PL organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundację Off Camera przy współpracy Onet.pl. Konkurs rusza 13 kwietnia.

Więcej informacji znajdziecie tu: LINK

,,Wyzwania XXI wieku''

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie na esej pt. "Wyzwania XXI wieku", którego celem jest zwiększenie wyczulenia uczniów na problemy stojące przed młodym pokoleniem Polaków.
Nagrodą w konkursie jest dwutygodniowy zagraniczny wyjazd wakacyjny do Finlandii, połączony z nauką angielskiego oraz spotkaniem z rówieśnikami z całego świata.


Tematy esejów to:

1.      Mój list do przywódców Europy w sprawie kryzysu imigracyjnego.
2.      Aby przygotować nas do wyzwań XXI wieku, gimnazja powinny wprowadzić nowy przedmiot o nazwie... (podaj nazwę oraz uzasadnij swój wybór).
3.      Jakie korzyści i zagrożenia niesie z sobą „robotyzacja”?

Więcej znajdziecie tutaj: LINK 

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - 13 KWIETNIA

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 14 listopada 2007 roku a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.
   W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
   Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
   Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono przez kilkanaście lat, jako Światowy Dzień Ofiar Katynia.
   Obchody w 2010 roku, z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zapisały się czarną kartą w historii Polski. 10 kwietnia samolot rządowy z prezydentem Polski na pokładzie, lecący na uroczyste obchody w Katyniu, rozbił się pod Smoleńskiem. Wszyscy zginęli na miejscu, uroczystość została odwołana.
10 kwietnia - rocznica katastrofy smoleńskiej


MAMY CERTYFIKAT ,,SZKOŁA DEMOKRACJI'' !!!!!

Udało się!!! Projekt, którym zwieńczeniem był certyfikat trwał aż 6 miesięcy podczas, których realizowaliśmy i opisywaliśmy poszczególne obszary ważne dla uzyskania prestiżowego tytułu ,,Szkoła demokracji'' takie jak:

WYBORY REPREZENTACJI
W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.
Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy
KOMUNIKACJA I MEDIA
Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 
DZIAŁANIA UCZNIÓW
Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.
PODEJMOWANIE DECYZJI
Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.
UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE
Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.
OTWARTA SZKOŁA
Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.
ZASOBY I KWESTIE FORMALNE
Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

Wzięliśmy również udział w dwóch webinariach odbywających się w ramach projektu.

Grupa projektowa:)


XXII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY


Znalezione obrazy dla zapytania miejsca pamięci sejm dzieci

Ropoczęła się rekrutacja na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, tegorocznym tematem realizacji projektu w zespołach dwuosobowych jest: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”
Więcej informacji znajdziecie tu:
 https://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy

SZKOŁA DEMOKRACJI


Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiło nas do  nowego  projektu, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
Poprzez uzyskanie  certyfikatu chcemy promować dobre praktyki szkolnej demokracji i wspierać szkołę oraz młodzież w  poprawianiu swojego funkcjonowania w tym obszarze.

XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczną, XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży współorganizować będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także, po raz pierwszy, Instytut Pamięci Narodowej.
Rekrutacja do projektu, podobnie jak w ubiegłych latach, rozpocznie się pod koniec lutego, a obrady odbędą się - tradycyjnie - pierwszego czerwca.