Szkoła Stowarzyszona Unesco

Przystępujemy do kolejnego projektu - Szkoły Stowarzyszone  UNESCO


 


Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO nasza szkoła zobowiązuje się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:


·  Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
·  Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
·  Edukacja dla pokoju i praw człowieka
·  Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
·  Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO Włączenie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO przebiega w dwóch etapach:
  1. aplikacje szkół rozpatrywane są przez komisje edukacji komitetów narodowych UNESCO i po akceptacji, po około dwuletnim okresie próby, komitet narodowy wnioskuje do UNESCO o wpisanie szkoły do programu;
  2. ocena i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku szkoły zapada w UNESCO. Szkoły przyjęte otrzymują certyfikat podpisany przez Dyrektora Generalnego UNESCO. Następnie podpisuje Kartę Szkoły Stowarzyszonej UNESCO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz